Israel Philharmonic Orchestra


1. Allegro maestoso
2. Andante
3. Presto


Ilya Konovalov - violin, Roman Spitzer - viola. 2013, Bangkok (live).
Added by: Osobnyak , 10.01.2019 17:58           

Recorded: December 1982, Tel Aviv.
Added by: Osobnyak , 27.12.2018 01:17