Southwest German Radio Symphony Orchestra
Hans-Rosbaud-Studio, Germany, November 28, 1988.
Added by: Osobnyak , 23.05.2016 17:58