Capella Fidicinia LeipzigPeter Schreier (tenor) / Capella Fidicinia (violin I & II; flute I & II; basso continuo) - con. Hans Grüß / 1985-86, Dresden, Lukaskirche
Added by: alexa_minsk , 12.12.2015 08:26