Capella Fidicinia LeipzigPeter Schreier (tenor) / Capella Fidicinia (violin I & II, flute I & II, basso continuo) - con. Hans Grüß / 1984, Dresden, Lukaskirche
Added by: alexa_minsk , 11.12.2015 09:25