Drottningholm Baroque Ensemble

1. O Gud Vi Lofve Tig
2. Tig Lofva Prisa
3. Tu Christe Ärones Konung
4. Til Menniskionens Förlossning
5. Tu Öfvervant Döden
6. Tu Sitter På Guds
7. Och Regera Them
8. Herre Gud Vi Lofve Tig
9. Bevara Oss Herre
10. På Tig Hoppes Vi


Drottningholm Baroque Ensemble
Added by: yarunskiy , 23.03.2012 03:39