Pforzheim Chamber Orchestra


1. Allegro
2. Adagio
3. Rondo


Pforzheim Southwest German Chamber Orchestra, con. Vladislav Czarnecki. 1988, St. Matthew`s Church, Pforzheim, Germany
Added by: alexa_minsk , 14.12.2011 01:08