Czech Radio Symphony Orchestra


1937


Zpívají Naďa Šormová, Libuše Márová, Vilém Přibyl, Jaroslav Horáček a Pěvecký sbor a Dětský sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbormistr Milan Malý. Hrají Jiří Pokorný, Jaroslav Šaroun (klavíry), Jan Hora (varhany) Praha 1980
Added by: hamerkop , 04.05.2015 15:44           

Kateřina Kněžíková (soprán), Michaela Kapustová (alt), Jaroslav Březina (tenor) a Jakub Kettner (baryton). Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek, a Kühnův dětský sbor, sbormistr Petr Louženský. Praha 2016
Added by: hamerkop , 21.12.2016 19:22