Inegal Ensemble

Zelenka, Jan Dismas - Barbara dira effera, motet for alto solo and Orchestra (1733?), ZWV 164
Zelenka, Jan Dismas - Beati omnes, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1728), ZWV 94
Zelenka, Jan Dismas - Beatus vir, motet for Alto Solo, Chorus (SATB) Orchestra (1725), ZWV 75
Zelenka, Jan Dismas - Beatus vir, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1725), ZWV 76
Zelenka, Jan Dismas - Brilliant, Serenade for soloists, (choir), orchestra and basso continuo (1737), ZWV 177
Zelenka, Jan Dismas - Christe eleison for alto, strings, continuo (1740), ZWV 29
Zelenka, Jan Dismas - Confitebor tibi Domine motet for soloists, chorus and orchestra (c. 1728), ZWV 73
Zelenka, Jan Dismas - Confitebor tibi Domine, motet for solists, chorus and orchestra (1725), ZWV 72
Zelenka, Jan Dismas - Confitebor tibi Domine, motet for solists, chorus and orchestra (1728?), ZWV 100
Zelenka, Jan Dismas - Confitebor tibi Domine, motet for TB soli, coro and orchestra (1728?), ZWV 70
Zelenka, Jan Dismas - Credidi, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1728), ZWV 85
Zelenka, Jan Dismas - Currite ad aras, Offertorium for Tenor Solo, Chorus and Orchestra (1716), ZWV 166
Zelenka, Jan Dismas - Da pacem Domine, Offertorie for 2 mixed choruses and Orchestra (1716), ZWV 167
Zelenka, Jan Dismas - De profundis, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1724), ZWV 97
Zelenka, Jan Dismas - De profundis, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1727), ZWV 96
Zelenka, Jan Dismas - Dixit Dominus, motet for soli and orchestra (1725?), ZWV 66
Zelenka, Jan Dismas - Dixit Dominus, motet for soli and orchestra (1728?), ZWV 67
Zelenka, Jan Dismas - Dixit Dominus, motet for voices, chorus, orchestra (1726), ZWV 68
Zelenka, Jan Dismas - Domine probasti me, motet for 4 voices, chorus, strings, continuo (1728), ZWV 101
Zelenka, Jan Dismas - Ecce nunc benedicite, motet for soli, chorus and orchestra (1739?), ZWV 99
Zelenka, Jan Dismas - Gaude laetare turba fidelis, motet for tenor, strings, continuo (1731), ZWV 168
Zelenka, Jan Dismas - In convertendo, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1728), ZWV 91
Zelenka, Jan Dismas - In exitu Israel, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1725), ZWV 83
Zelenka, Jan Dismas - In exitu Israel, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1728), ZWV 84
Zelenka, Jan Dismas - Laetatus sum, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1726), ZWV 88
Zelenka, Jan Dismas - Lauda Jerusalem, motet for chorus and orchestra (1728), ZWV 102
Zelenka, Jan Dismas - Lauda Jerusalem, motet for Tenor Solo, Chorus and Orchestra (1727), ZWV 104
Zelenka, Jan Dismas - Laudate Dominum, motet for tenor solo, chorus and Orchestra (1728), ZWV 87
Zelenka, Jan Dismas - Laudate pueri, motet for bass solo, chorus and Orchestra (1725), ZWV 82
Zelenka, Jan Dismas - Magnificat C-dur for soprano, choir, orchestra and basso continuo, ZWV 107
Zelenka, Jan Dismas - Magnificat D-dur for soloists, choir, orchestra and basso continuo (1725), ZWV 108
Zelenka, Jan Dismas - Mass of St. Joseph, ZWV 14
Zelenka, Jan Dismas - Memento Domine David, motet for Soloists, Chorus and Orchestra (1728), ZWV 98
Zelenka, Jan Dismas - Missa Paschalis for soli, chorus and Orchestra (1726), ZWV 7
Zelenka, Jan Dismas - Nisi Dominus, motet for solo, chorus and Orchestra (1726), ZWV 92