Lucia Dlugoszewski

Lucia Dlugoszewski (1931–2000)