Oistein Sommerfeldt

Oistein Sommerfeldt (1919–1994)