Zbigniew Wiszniewski

Zbigniew Wiszniewski (1922–1999)