Eduardo Paniagua

Eduardo Paniagua (director of the ensemble)
Sort: ( by listenings count | by alphabet )

Alegret, - Ara pareisson li`aubre sec
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 5 `Quenas coitas deste mundo ben quiser sofrer` (CSM 5)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 15 `Todo-los Santos que son no Ceo` (CSM 15)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 17 `Sempre seja beeeita e loada Santa Maria` (CSM 17)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 34 `Gran dereit` e que fill` o demo por escarmento` (CSM 34)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 36 `Muit` amar devemos en nossas voontades a Sennor` (CSM 36)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 46 `Porque ajan de seer seus miragres mais sabudos` (CSM 46)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 65 `A creer devemos que todo pecado` (CSM 65)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 67 `A Reinna groreosa tant` a de gran santidade` (CSM 67)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 89 `A Madre de Deus onrrada chega sen tardada` (CSM 89)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 101 `Ben pód` a Sennor sen par fazer oír e falar` (CSM 101)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 102 `Sempr` aos séus val` (CSM 102)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 103 `Quena Virgen ben servirá a Paraíso irá` (CSM 103)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 107 `Quen crevér na Virgen santa, ena coita valer-ll-á` (CSM 107)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 11 `Macar óme per folía` (CSM 11)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 111 `En todo tempo faz ben` (CSM 111)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 113 `Por razôn tenno d` obedecer` (CSM 113)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 116 `Dereit` é de lume dar` (CSM 116)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 124 `O que pola Virgen leixa` (CSM 124)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 128 `Tan muit` é con Jesú-Cristo Santa María juntada` (CSM 128)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 129 `De todo mal e de toda ferida` (CSM 129)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 130 `Quen entender quisér, entendedor seja` (CSM 130)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 136 `Poi-las figuras fazen dos santos renembrança` (CSM 136)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 137 `Sempr` acha Santa María razôn verdadeira` (CSM 137)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 139 `Maravillosos e pïadosos` (CSM 139)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 14 `Par Déus, muit` é gran razôn` (CSM 14)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 143 `Quen algũa cousa quisér pedir` (CSM 143)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 144 `Con razôn é d` averen gran pavor as bestias` (CSM 144)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 145 `O que pola Virgen de grado séus dões dér` (CSM 145)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 146 `Quen comendar de coraçôn a Santa María o séu` (CSM 146)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 148 `De mui grandes periglos e de mui grandes maes` (CSM 148)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 151 `Sempr` a Virgen, de Déus Madre, busca vías` (CSM 151)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 152 `Tantas nos móstra a Virgen de mercees` (CSM 152)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 155 `Alí u a pẽedença do pecador vai minguar` (CSM 155)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 158 `De muitas guisas los presos sólta a mui grorïosa` (CSM 158)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 162 `A sas figuras muit` onrrar devemos` (CSM 162)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 168 `En todo logar á poder a Virgen` (CSM 168)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 178 `A que faz o óme mórto resurgir sen nulla falla` (CSM 178)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 179 `Ben sab` a que pód` e val física celestïal` (CSM 179)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 182 `Déus, que mui ben barata quen pola Virgen cata` (CSM 182)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 186 `Quen na Virgen santa muito fïará` (CSM 186)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 188 `Coraçôn d` óm` ou de mollér que` (CSM 188)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 189 `Ben póde Santa María guarir de toda poçôn` (CSM 189)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 191 `O que de Santa María sa mercee ben gaanna` (CSM 191)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 192 (397) `Muitas vegadas o dém` enganados ten os ómes` (CSM 192/397)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 193 `Sôbelos fondos do mar e nas alturas da térra` (CSM 193)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 195 `Quena fésta e o día da mui Grorïosa quisér guardar` (CSM 195)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 197 `Como quér que gran poder á o dém` en fazer mal` (CSM 197)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 199 `Com` é o mund` avondado de maes e d` ocajões` (CSM 199)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 2 Muito devemos, varões
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 201 `Muit` é mais a pïadade de Santa María` (CSM 201)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 203 `Quen polo amor de Santa María do séu fezér algún ben` (CSM 203)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 205 `Oraçôn con pïadade oe a Virgen de grado` (CSM 205)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 207 `Se óme fezér de grado pola Virgen algún ben` (CSM 207)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 209 `Muito faz grand` érro, e en tórto jaz` (CSM 209)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 210 (416) `Muito foi nóss` amigo Gabrïél` (CSM 210/416)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 212 `Tod` aquel que pola Virgen quisér do séu ben fazer` (CSM 212)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 216 `O que en Santa María de coraçôn confïar` (CSM 216)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 22 `Mui gran poder á a Madre de Déus` (CSM 22)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 221 `Ben per está aos reis d` amaren Santa María` (CSM 221)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 227 `Quen os pecadores guía e aduz a salvaçôn` (CSM 227)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 23 `Como Déus fez vinno d` agua ant` Arquetecrinno` (CSM 23)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 232 `En toda-las grandes coitas á força grand` e poder` (CSM 232)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 233 `Os que bõa mórte mórren` (CSM 233)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 236 `A Santa Madre daquele que a pé sôbelo mar andou` (CSM 236)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 242 `O que no coraçôn d` óme é mui crúu de creer` (CSM 242)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 244 `Gran dereit` é que mal venna` (CSM 244)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 246 `A que as pórtas do céo abriu pera nos salvar` (CSM 246)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 248 `Sen muito ben que nos faze a Sennor esperital` (CSM 248)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 249 `Aquel que de voontade Santa María servir` (CSM 249)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 252 `Tan gran poder a sa Madre déu eno fondo da térra Déus` (CSM 252)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 254 `O nome da Virgen santa atán muit` é temoroso` (CSM 254)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 256 `Quen na Virgen grorïosa esperança mui grand` á` (CSM 256)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 257 `Ben guarda Santa María pola sa vertude sas relicas` (CSM 257)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 259 `Santa María punna d` avĩir os séus` (CSM 259)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 26 `Non é gran cousa se sabe` (CSM 26)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 261 `Quen Jesú-Crist` e sa Madre veer quisér` (CSM 261)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 263 `Muit` é ben-aventurado e en bon ponto naceu` (CSM 263)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 264 `Pois aos séus que ama defende todavía` (CSM 264)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 265 `Sempr` a Virgen santa dá bon gualardôn` (CSM 265)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 266 `De muitas guisas miragres a Virgen esperital faz` (CSM 266)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 268 `Gran confïança na Madre de Déus sempr` aver devemos` (CSM 268)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 274 `Poi-lo pecador punnar en servir Santa María` (CSM 274)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 278 `Como sofre mui gran coita o óm` en cégo seer` (CSM 278
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 28 `Todo logar mui ben póde` (CSM 28)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 282 `Par Déus, muit` á gran vertude na paravla comũal` (CSM 282)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 285 `Do dém` a perfía nona tóll` outra cousa` (CSM 285)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 286 `Tanto quér Santa María os que ama defender` (CSM 286)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 289 (396) `Pero que os outros santos a vezes prenden vingança` (CSM 289)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 29 `Nas mentes sempre tẽer` (CSM 29)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 291 `Cantand` e en muitas guisas dev` óm` a Virgen loar` (CSM 291)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 292 `Muito demóstra a Virgen, a Sennor esperital, sa lealdade` (CSM 292)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 293 `Par Déus, muit` é gran dereito de prender grand` ocajôn` (CSM 293)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 296 `Quen aa Virgen santa mui ben servir quisér` (CSM 296)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 297 `Com` é mui bõ` a creença do que non vee óm` e cree` (CSM 297)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 299 `De muitas maneiras Santa María mercees faz` (CSM 299)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 303 `Por fól tenno quen na Virgen non á mui grand` asperança` (CSM 303)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 305 `Sempre devemos na Virgen a tẽer os corações` (CSM 305)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 313 `Alí u todo-los santos non an poder de põer consello` (CSM 313)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 318 `Quen a Déus e a sa Madre escarnno fazer quisér` (CSM 318)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 319 L`Quen quér mui ben pód` a Virgen grorïosa de door guarir` (CSM 319)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 32 `Quen loar podía, com` ela querría` (CSM 32)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 324 `A Sennor que mui ben soube per sa lingua responder` (CSM 324)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 325 `Con dereit` a Virgen santa á nome Strela do Día` (CSM 325)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 326 `A Santa María muito ll` é gréu` (CSM 326)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 327 `Porque ben Santa María sabe os séus dões dar` (CSM 327)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 329 `Muito per é gran dereito de castigado seer` (CSM 329)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 33 `Gran poder a de mandar o mar e todo-los ventos` (CSM 33)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 332 `Atán gran poder o fógo non á per ren de queimar` (CSM 332)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 334 `De resorgir óme mórto déu Nóstro Sennor poder a sa Madre` (CSM 334)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 335 `Com` en si naturalmente a Virgen á pïadade` (CSM 335)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 338 `Muitos que pelos pecados que fazen pérden o lume` (CSM 338)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 341 `Com` á gran pesar a Virgen dos que gran pecado fazen` (CSM 341)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 342 `Con razôn nas creaturas figura póde mostrar Déus` (CSM 342)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 343 `A Madre do que o démo fez no mudo que falasse` (CSM 343)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 348 `Ben parte Santa María sas graças e séus tesouros` (CSM 348)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 349 `Muito praz aa Virgen santa que Déus fillou por parenta` (CSM 349)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 352 `Fremosos miragres móstra a Madre da fremosura` (CSM 352)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 354 `Eno pouco e no muito, en todo lles faz mercee` (CSM 354)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 356 `Non é mui gran maravilla se sabe fazer lavor` (CSM 356)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 358 `A que às cousas coitadas d` ajudar muit` é tẽuda` (CSM 358)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 359 `As mãos da Santa Virgen que tangeron acarôn Jesú-Cristo` (CSM 359)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 363 `En bon ponto vimos esta Sennor que loamos` (CSM 363)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 364 `Quen por serviço da Virgen mete séu córp` en ventura` (CSM 364)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 368 `Como nos dá carreiras a Virgen que façamos ben` (CSM 368)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 371 `Tantos vai Santa María eno séu Pórto fazer de miragres` (CSM 371)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 373 `A de que Déus pres carn` e foi dela nado` (CSM 373)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 374 `Muito quér Santa María, a Sennor de ben comprida` (CSM 374)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 375 `En todo nos faz mercee a Sennor que todo vee` (CSM 375)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 376 `A Virgen, cuja mercee é pelo mundo sabuda` (CSM 376)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 377 `Sempr` a Virgen grorïosa ao que s` en ela fía` (CSM 377)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 379 `A que defende do démo as almas dos pecadores` (CSM 379)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 381 `Com` a vóz de Jesú-Cristo faz aos mórtos viver` (CSM 381)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 382 `Verdad` éste a parávoa que disse Rei Salamôn` (CSM 382)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 385 `De toda enfermidade maa e de gran ferida` (CSM 385)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 386 `A que avondou do vinno aa dona de Bretanna` (CSM 386)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 388 `Que por al non devess` óm` a Santa María servir` (CSM 388)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 39 `Tórto sería grand` e desmesura` (CSM 39)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 393 `Macar é door a ravia maravillosa e fórte` (CSM 393)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 396 `Pero que os outros santos a vezes prenden vingança` (CSM 396)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 397 `Muitas vegadas o dém` enganados ten os ómes` (CSM 397)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 398 `A madre do Pastor bõo que connosceu séu gãado` (CSM 398)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 401 `Macar poucos cantares acabei e con son` (CSM 401)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 407 `Como o démo cofonder, nos quér acorrer Santa María` (CSM 407)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 41 `A Virgen, Madre de Nóstro Sennor` (CSM 41)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 410 `Quen Santa María servir, non póde no séu ben falir` (CSM 410)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 413 `Tod` aqueste mund` a loar devería` (CSM 413)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 415 `Tan bẽeita foi a saüdaçôn` (CSM 415)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 416 `Muito foi nóss` amigo Gabrïél` (CSM 416)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 418 `Os séte dões que dá Déus` (CSM 418)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 423 `Como podemos a Déus gradecer` (CSM 423)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 425 `Alegría, alegría façamos ja todavía` (CSM 425)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 426 `Subiu ao céo o Fillo de Déus` (CSM 426)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 427 `Todo-los bẽes que nos Déus quis fazer polo Fillo séu` (CSM 427)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 47 `Virgen Santa María` (CSM 47)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 61 Fól é o que cuida que non podería (CSM 61)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 62 Santa María sempr` os séus ajuda (CSM 62)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 63 `Quen ben sérv` a Madre do que quis morrer` (CSM 63)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 64 `Quen mui ben quisér o que ama guardar` (CSM 64)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 68 A Grorïosa grandes faz (CSM 68)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 69 `Santa María os enfermos sãa` (CSM 69)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 7 `Santa María amar` (CSM 7)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 71 Se muito non amamos (CSM 71)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 72 `Quen diz mal da Reinna Espirital` (CSM 72)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 74 Quen Santa María quisér defender (CSM 74)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 76 `Quenas sas figuras da Virgen partir quer` (CSM 76)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 77 Da que Déus mamou o leite do séu peito (CSM 77)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 8 `A Virgen Santa María todos a loar devemos` (CSM 8)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 80 `De graea cheea e d` amor de Deus` (CSM 80)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 82 `A Santa Maria mui bon servir faz` (CSM 82)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 85 `Pera toller gran perfea ben dos coracoes` (CSM 85)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 86 `Acorrer-nos pode e de mal guardar` (CSM 86)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 87 `Muito punna d` os séus onrrar` (CSM 87)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 9 `Por que nós ajamos` (CSM 9)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 91 A Virgen nos dá saúd` e tólle mal (CSM 91)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 92 Santa María poder á (CSM 92)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 93 `Nulla enfermidade non é de sãar` (CSM 93)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 95 `Quen aos servos da Virgen de mal se traballa` (CSM 95)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 97 `A Virgen sempr` acorrer, acorrer vai o coitado` (CSM 97)
Alfonso-X-el-Sabio, - Cantiga 99 `Muito se deven teeer por gentes de mal recado` (CSM 99)
Anonymous, - Arab-Andalusian music: `Uad Dauni` (Tunisian song)
Anonymous, - My Lady Carey`s Dompe
Berguedan, Guilhem de - Consiros cant e planc e plor
Castelnau, Alamanda de - S`ie us qier conseill, bella amia Alamanda
Espanha, Guiraut - Ben volgra s`esser poges
Gavaudan, - Senhor, per los nostres peccatz
Lescura, Uc de - De mots ricos no tem Peire Vidal
Marcabru, - Emperaire, per mi mezeis
Marcabru, - Pax in Nomine Domini
Parisiensis, Albertus - Congaudeant catholici, conduct for three voices
Ponce-de-Leon, Juan - Allá se me ponga el sol ( 4)
Saint-Circ, Uc de - Tres enemics e dos mais senhors ai