Abram Makarov

Abram Makarov (piano)Arabo-Spanish gypsy song of the 18th century


La Gitana (1917),  (Kreisler)
1957.
Added by: Binkol , 22.02.2012 14:02