Panteleimon Nortsov
PANTELEIMON NORTSOV (BARITONE)