Shin-Ichi Fukuda
Shin-Ichi Fukuda (guitar)

Winter: Lullaby `I Hope the World is Here Tomorrow Too`,  (Yoshimatsu)
Kazufumi Matsunaga (2nd guitar). Recorded at Salamanca Hall, Gifu (Japan), 1997.
Added by: Gabisou , 02.04.2014 05:20