Flute Oboe Saxophone E♭ Harp Celesta Guitar


Sexteto místico (1917), W131 (Villa-Lobos)
Bent Larsen - flute, Sverre Larsen - celesta, Björne Carl Nielsen - oboe, Christian Hougaard - saxophone, Jan Sommer - guitar, Tine Rehling - harp.
Added by: Osobnyak , 30.05.2017 00:29