Maria Farantouri

Maria Farantouri (voice - alto)

Three Songs,  (Theodorakis)
John Williams (guitar) - Songs: The Smiling Boy - Silva - The One Who Was Taken by the Road
Added by: oboblomov , 01.05.2015 01:30