Tom Beghin
TOM BEGHIN (PIANO)
Tom Beghin (clavichord)
Tom Beghin (harpsichord)Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 2 in A-dur (1794/95) op. 2 2
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 8 in c-moll `Pathetic` (1798-99) op. 13
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 25 in G-dur (1809) op. 79
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 27 in e-moll (1814) op. 90
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 32 in c-moll (1821-22) op.111
Haydn, Joseph - 6 Variations C-dur for piano or harpsichord Hob XVII: 5
Haydn, Joseph - Andante con Variations for piano in f-moll Hob XVII: 6
Haydn, Joseph - Fantasia C-dur for piano Hob XVII: 4
Haydn, Joseph - Piano Sonata A-dur Hob XVI:30
Haydn, Joseph - Piano Sonata B-dur Hob XVI:41
Haydn, Joseph - Piano Sonata C-dur Hob XVI:50
Haydn, Joseph - Piano Sonata C-dur Hob XVI:35
Haydn, Joseph - Piano Sonata c-moll (1771) Hob XVI:20
Haydn, Joseph - Piano Sonata cis-moll Hob XVI:36
Haydn, Joseph - Piano Sonata D-dur Hob XVI:24
Haydn, Joseph - Piano Sonata D-dur Hob XVI:37
Haydn, Joseph - Piano Sonata D-dur Hob XVI:42
Haydn, Joseph - Piano Sonata D-dur Hob XVI:51
Haydn, Joseph - Piano Sonata E-dur Hob XVI:31
Haydn, Joseph - Piano Sonata e-moll Hob XVI:34
Haydn, Joseph - Piano Sonata Es-dur Hob XVI:49
Haydn, Joseph - Piano Sonata Es-dur Hob XVI:28
Haydn, Joseph - Piano Sonata Es-dur Hob XVI:38
Haydn, Joseph - Piano Sonata Es-dur Hob XVI:52
Haydn, Joseph - Piano Sonata F-dur Hob XVI:29
Haydn, Joseph - Piano Sonata G-dur Hob XVI:27
Haydn, Joseph - Piano Sonata G-dur Hob XVI:39
Haydn, Joseph - Piano Sonata G-dur Hob XVI:40
Haydn, Joseph - Piano Sonata h-moll Hob XVI:32