Anna Korondi
Anna Korondi (soprano)
Cantata `Dolce mio ben`, HWV 108 (Handel)
Recorded: February 8-13, 2013, Budapest.
Added by: Osobnyak , 20.09.2016 19:25