Eugeniy Nesterenko
Eugeniy Nesterenko (bass)

Svetik Savvishna (1866),  (Mussorgsky)
1989. // : https://www.youtube.com/watch?v=sJzavrrwSkE
Added by: alexa_minsk , 10.05.2017 20:44           

Svetik Savvishna (1866),  (Mussorgsky)
Added by: Igor2 , 21.12.2018 00:33