Ida Haendel
Ida Haendel (violin)

Recorded: May 10-11, 1962, Prague.
Added by: Osobnyak , 31.10.2017 22:06