Vladimir Valek
VLADIMIR VALEK (CONDUCTOR)1. Oblak a mrákota jest vůkol Něho / Clouds and Darkness
2. Skrýše má a paveza má Ty jsí / Thou Art My Refuge
3. Slyš ó Bože slyš modlitbu mou / Hear My Prayer O Lord
4. Hospodin jest můj pastýř / The Lord is My Shepherd
5. Bože! Bože! Píseň novou / I Will Sing a New Song
6. Slyš ó Bože volání mé / Hear My Cry
7. Při řekách babylonských / By the Rivers of Babylon
8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou / Turn Thee Unto Me
9. Pozdvihuji očí svých k horám / I Will Lift Up Mine Eyes
10. Zpívejte Hospodinu píseň novou / O Sing a New Song Unto the Lord

Nos.1-5 were orchestrated by the composer 1895. Scored for Soprano + 2 Flutes 2 Clarinets 2 Horns 2 Trumpets Timpani Triangle Harp Violins I Violins II Violas Cellos Double Basses. First published in this version in 1929 with Nos.6-10 in orchestrations by Vilém Zemánek


`Biblical Songs`, 10 songs for voice and piano (1894), op. 99 (Dvorak)
Praha 2008
Added by: hamerkop , 03.05.2014 12:38