Viktor Tretiakov
Viktor Tretiakov (violin)

Poeme elegiaque, op. 12 (Ysaye)
M. Erokhin - piano. Rec. 23.03.1978.
Added by: art15 , 27.04.2014 05:40