Lydia Mordkovitch

Lydia Mordkovitch (violin)

Violin Sonata No.1 (1897), M 12 (Ravel)
Recorded: March 22-24, 1994, Snape, UK.
Added by: Osobnyak , 28.09.2018 00:07