Mikhail Bezverkhny
MIKHAIL BEZVERKHNY (VIOLIN)1. Andante
2. Allegretto
3. Largo


Violin Sonata in G-dur (1968), op.134 (Shostakovich)
Added by: winxasy , 30.09.2018 16:41