Alksey Gorokhov
Alksey Gorokhov (violin)

Gypsy Caprice (1927),  (Kreisler)
1975, Kiev.
Added by: alexa_minsk , 25.02.2014 00:05