Alksey Gorokhov
Alksey Gorokhov (violin)Arabo-Spanish gypsy song of the 18th century


La Gitana (1917),  (Kreisler)
1975, Kiev.
Added by: alexa_minsk , 25.02.2014 00:06