Ballet Scene (1944), W 79 (Stravinsky)
BBC Scottish Symphony Orchestra, Ilan Volkov - conductor. 2004.
Added by: art15 , 16.01.2013 07:39