Shlomo Mintz
Shlomo Mintz (violin)

Gypsy Caprice (1927),  (Kreisler)
Clifford Benson, piano.
Added by: eadg , 16.02.2011 19:07