Shlomo Mintz
Shlomo Mintz (violin)

Syncopation (1926),  (Kreisler)
Recorded: April 1980, Jerusalem.
Added by: Osobnyak , 30.11.2017 01:48