Shlomo Mintz
Shlomo Mintz (violin)Arabo-Spanish gypsy song of the 18th century


La Gitana (1917),  (Kreisler)
Recorded: April 1980, Jerusalem.
Added by: eadg , 16.02.2011 18:51