Romance `I loved him` (Koltsov),  (Viardot)
10 Poems of Pushkin, Lermontov, Koltsov, Tyutchev and Fet: No. 3. Ya lyubila yego Ina Kancheva, CD Viardot: Songs, 2016 Toccata Classics
Added by: TonyG , 18.07.2020 22:53