`Nachtstücke` (1839), Op. 23 (Schumann)

Robert Schumann (1810–1856)


`Nachtstücke` (1839), Op. 23

    Sheet Music
1839
1. Mehr langsam, oft zuruckhaltend
2. Markiert und lebhaft
3. Mit großer Lebhaftigkeit
4. Einfach

Show records by: listenings count | performer's rating | alphabetical
April 1971, Berlin.
      (7)

      (3)

1988.
      (7)

      (1)

January 26, 1967.
      (12)

1973.
      (8)

2001, 2007
      (0)

Rec. 1992.
      (1)

. 23, 4. July 1911.
      (0)

      (7)

      (6)

      (0)
 
 

 
 
     

classicmusicarchive@gmail.com