Tokyo String Quartet


Dedicated Nikolaus Zmeskall von Domanovecz

1. Allegro con brio
2. Allegretto, ma non troppo
3. Allegro assai vivace
4. Larghetto espressivo -- Allegretto agitato


Tokyo String Ouartet: Peter Oundjian (V-ne I), Kikuei Ikeda (V-ne II), Kazuhide Isomura (Viola), Sadao Harada (cello)
Added by: herrrafael , 16.01.2013 13:48