Opera `Khovanshchina` (1872-80), MM 57 (Mussorgsky)
M.Reizen, A.Krivchenya, G.Bolshakov, M.Maksakova, N.Khanayev, A.Ivanov. 1950.
Added by: Ugnenko , 16.03.2010 15:26           
 
     

Email for all questions: classicmusicarchive@gmail.com