Home Modest Mussorgsky Opera `Khovanshchina` (1872-80)

Opera `Khovanshchina` (1872-80), MM 57 (Mussorgsky)

Modest Mussorgsky (1839–1881)

Opera `Khovanshchina` (1872-80), MM 57

Sheet Music

Show records by: listenings count | performer's rating | alphabet
Added by: reaktsioner , 01.01.2012 16:48           

Added by: Modus , 03.04.2017 09:34           

Added by: serbar , 12.04.2017 17:55           

Unical full version. 1-2/1991.
Added by: Acahtonas , 07.12.2012 23:52           

1974.
Added by: D-503 , 05.01.2010 14:48           

Red. - Rimsky-Korsakov. 1946. Dosifey - M. Reisen, Marfa - S. Preobrazhenskaya, Ivan Khovansky - B. Freidkov, Andrey Khovansky - I. Nechayev, Vassily Golitsyn - V. Ulianov, Shaklovity - I. Shashkov, Junior clerk - Ya. Mishchenko, Susanna - N. Serval, Emma - V. Volokitina, the streltsy - A. Atlantov, I. Yashugin.
Added by: BOLDIN , 18.08.2010 16:38           

Added by: D-503 , 05.01.2010 14:53           

M.Reizen, A.Krivchenya, G.Bolshakov, M.Maksakova, N.Khanayev, A.Ivanov. 1950.
Added by: Ugnenko , 16.03.2010 15:26           

Added by: alebaranov , 11.03.2017 16:08           
 
 

 
 
     

Email for all questions: classicmusicarchive@gmail.com