Fuat Mansurov
Fuat Mansurov (conductor)


1. In the village/Kak vo derevne
2. But/Udalen`kiy
3. No father/Net ni batyushki
4. Where am I girl?/Kak mne devitze?
5. Like a key/Kak u klyuchika
6. Near the house/Vozle terema


Cantata No. 3  `Wedding Songs` (1964),  (Butsko)
Added by: platonopera , 16.10.2017 19:00