Sergey Elcin
Sergey Elcin (conductor)

Opera `The Tale of Tsar Saltan`,  (Rimsky-Korsakov)
Zar Saltan - Lavrenty Yaroshenko
Militrissa - Ekaterina Fedorova
Tkachikha - Lyudmila Grudina
Povarikha - Surina
Babarikha - Olga Mshanskaya
Prince Guidon - Sergey Matveev
Swan Princess - Valeria Lyubavina

Kirov Opera Chorus & Orchestra,
conducted by Sergey Yeltsin
Leningrad 1956
Added by: hamerkop , 05.04.2013 01:19